Pikin festival

Opis prizorišč

Opis Pikinih prizorišč

Dom kulture Velenje, Titov trg 4, Velenje  

Galerija Velenje, Titov trg 5, Velenje

Kino Velenje, Hotel Paka, Rudarska c. 1, Velenje

Glasbena šola FKK Velenje, Jenkova c. 4, Velenje

Knjižnica Velenje, Šaleška c. 21, Velenje

Muzej Velenje/Velenjski grad, Ljubljanska c. 54, Velenje

Klub eMCe plac, Šaleška c. 3, Velenje