Pikin festival

Soorganizatorji in partnerji

Pikin festival pod pokroviteljstvom Mestne občine Velenje organizira javni zavod Festival Velenje skupaj s soorganizatorji (Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje, Knjižnica Velenje, Mladinski center Velenje, Muzej Velenje, JSKD – OI Velenje, Vrtec Velenje, Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje, ŠRZ Rdeča dvorana Velenje) in partnerji (Šolski center Velenje, Športna zveza Velenje, ZKD Šaleške doline, Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje, Zavod za turizem Šaleške doline Velenje, Ljudska univerza Velenje, Zdravstveni dom Velenje, Policijska postaja Velenje, Gasilska zveza Šaleške doline, osnovne šole Velenja ter številne druge organizacije, društva in podjetja iz Šaleške doline).

Organizator

pika

Pokroviteljica Pikinega festivala

cat

Soorganizatorji in partnerji

pika