17. 05. 2024 ob , Drugo

Štrekna - nekdanja železniška proga, danes kolesarska pot

Na razstavi v avli Pošte Velenje bo predstavljen filatelistični material (Znamke, žigi, razglednice...) z motivi železnice na trasi Velenje-Dravograd. Nekdanji odsek železniške proge bo odprt dni po odprtju razstave odprt za kolessarje in postal ena najbolj lepih in atraktivnih namenskih kolesarskih poti v Sloveniji. Ob izidu je bil na pošti 3320 Velenje v prometu priložnostni poštni žig z logotipom kolesarske poti Štrekna, Koroško filatelistično društvo pa je izdalo tudi priložnostno kuverto z motivom kolesarske poti Štrekna, Priložnostnim poštnim žigom in znamko s kolesarsko tematiko. Razstavo je pripravil član KFD Marjan Merkač, žig je pripravil filatelist Matjaž Šalej, fotografski motiv na kuverti pa Katarina Ostruh.
Kuverte z žigom je možno kupiti na Zavodu za turizem Šaleške doline
Razstava je na ogled na Velenjski pošti v delovnem času Pošte 3320 Velenje vse do konca avgusta.
http://www.velenje-events.si/si/imagelib/header-banner//default/Festival%20Velenje/Drugi%20dogodki_FV_2024/%c5%a0trekna%20-%20kuverta%20crn%20rob%20K.jpg / <order></order> <image>1000011499</image> <categories> <category>4271</category> </categories> <locations> <location>384</location> <micro_location>Pošta Velenje</micro_location> </locations> <target_audience> <target_audience>881</target_audience> </target_audience> <dates> <range> <from>17.05.2024</from> <to>29.08.2024</to> <range_time_from></range_time_from> <range_time_to></range_time_to> </range> </dates> <time_from></time_from> <time_to></time_to> <organizer_selector>779</organizer_selector> <organizer>Koroško filatelistično društvo</organizer> <coorganizer>Zavod za turizem Šaleške doline</coorganizer> <organizer_data> <email></email> <phone></phone> <website></website> </organizer_data> <price></price> <general> <subtitle>Filatelistična razstava - Štrekna, ko je bila še želežniška proga</subtitle> <summary>Na razstavi v avli Pošte Velenje bo predstavljen filatelistični material (Znamke, žigi, razglednice...) z motivi železnice na trasi Velenje-Dravograd. Nekdanji odsek železniške proge bo odprt dni po odprtju razstave odprt za kolessarje in postal ena najbolj lepih in atraktivnih namenskih kolesarskih poti v Sloveniji. Ob izidu je bil na pošti 3320 Velenje v prometu priložnostni poštni žig z logotipom kolesarske poti Štrekna, Koroško filatelistično društvo pa je izdalo tudi priložnostno kuverto z motivom kolesarske poti Štrekna, Priložnostnim poštnim žigom in znamko s kolesarsko tematiko. Razstavo je pripravil član KFD Marjan Merkač, žig je pripravil filatelist Matjaž Šalej, fotografski motiv na kuverti pa Katarina Ostruh.&lt;div&gt;Kuverte z žigom je možno kupiti na Zavodu za turizem Šaleške doline&lt;br&gt;Razstava&amp;nbsp;je na ogled na Velenjski pošti v delovnem času Pošte 3320 Velenje vse do konca avgusta.&lt;/div&gt;</summary> </general> <approved>True</approved> <content> </content>