01. 09. 2022 ob , Drugo

Pikin festival v filateliji in na razglednicah

Pikin festival že od samega začetka posveča pomemben del svoje kulturne in vzgojne vsebine pošti in poštnim aktivnostim. Pošta, poštne usluge in dejavnost so tako v literarnem delu Pike Nogavičke kot tudi v implementaciji lika Pike in »Pikine pošte« igrali pomemben del v zgodbi največjega otroškega festivala v Sloveniji. Pikina festivalska pošta je obiskovalcem na voljo vse od začetka festivala v Velenju. Priložnostni poštni žigi so se pojavili že v njegovem začetku pred več kot tremi desetletji in se redno pripravljajo še danes, podobno velja tudi za Pikine razglednice in seveda za Pikine poštne znamke.

Motiv ki se pojavlja tako na razglednici, kot tudi uradnem poštnem žigu (PPŽ) in na znamki imenujemo MAKSIMUM KARTA. Del zbirateljskega materiala filatelista Matjaža Šaleja bo na ogled na Velenjski pošti tudi v času (pred in po) Pikinega festivala.
Razstava je odprta v delovnem času Pošte 3320 Velenje.

Pikin festival v filateliji in na maksimum kartah.

http://www.velenje-events.si/si/imagelib/header-banner//default/Festival%20Velenje/Pikin%20festival%202022/Pikina%20znamka%202022.jpg / <image>1000008914</image> <categories> <category>6220</category> </categories> <locations> <location>384</location> <micro_location>Pošta Velenje</micro_location> </locations> <target_audience> <target_audience>881</target_audience> </target_audience> <dates> <range> <from>01.09.2022</from> <to>12.10.2022</to> <range_time_from></range_time_from> <range_time_to></range_time_to> </range> </dates> <time_from></time_from> <time_to></time_to> <organizer_selector>1185</organizer_selector> <organizer></organizer> <coorganizer>Pošta Slovenije, Koroško filatelistično društvo</coorganizer> <organizer_data> <email></email> <phone></phone> <website></website> </organizer_data> <price></price> <general> <subtitle></subtitle> <summary>&lt;p&gt;Pikin festival že od samega začetka posveča pomemben del svoje kulturne in vzgojne vsebine pošti in poštnim aktivnostim. Pošta, poštne usluge in dejavnost so tako v literarnem delu Pike Nogavičke kot tudi v implementaciji lika Pike in &#187;Pikine pošte&#171; igrali pomemben del v zgodbi največjega otroškega festivala v Sloveniji. Pikina festivalska pošta je obiskovalcem na voljo vse od začetka festivala v Velenju. Priložnostni poštni žigi so se pojavili že v njegovem začetku pred več kot tremi desetletji in se redno pripravljajo še danes, podobno velja tudi za Pikine razglednice in seveda za Pikine poštne znamke.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Motiv ki se pojavlja tako na razglednici, kot tudi uradnem poštnem žigu (PPŽ) in na znamki imenujemo MAKSIMUM KARTA. Del zbirateljskega materiala filatelista &lt;i&gt;Matjaža Šaleja&lt;/i&gt; bo na ogled na Velenjski pošti tudi v času (pred in po) Pikinega festivala.&lt;br&gt;Razstava je odprta v delovnem času Pošte 3320 Velenje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Pikin festival v filateliji in na maksimum kartah.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;</summary> </general> <approved>True</approved> <content> </content> <fv-settings> <main-banner>false</main-banner> <main-banner-pika>false</main-banner-pika> <is_coorganiser>true</is_coorganiser> </fv-settings>